شناسه خبر :971

حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد: دومین جلسه شوراي مهارت سال1401 استانداري همدان

شنبه, ۲۵ تير ۱۴۰۱

دومین جلسه شوراي مهارت استان با حضور میمنت آبادی ،معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداری ،مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان همدان و ساير مديران دستگاههاي اجرايي در سالن شهداي استانداري همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان همدان جلسه شوراي مهارت در راستاي نياز سنجي آموزشي مهارتي مشاغل و تعيين اولويتهاي آموزش مهارت در سالن شهداي  استانداري تشکيل شد.

امیر میمینت آبادی ،معاون هماهنگی توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اهمیت شورای مهارت در توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی گفت:تربیت نیروی انسانی ماهر منطبق بر نیاز بازار کار ،موتور محرکه اقتصاد و صنعت هر جامعه است.

وی بر طرح مهارت آموزی نخلستان وطرح کهاد تاکید کرد و افزود:با همکاری پارک علم و فناوری ،دانشگاهها و سایر دستگاهها با استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و دانشجویان متقاضی آموزش و فارغ التحصیلان از آموزش های مهارتی به صورت حضوری و آنلاین بهره مند شوند.

ظاهرپورمجاهد، معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري از مديران حاضر در جلسه درخواست کرد ضمن برقراري تعامل مطلوب با اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان از امکانات و تجهيزات موجود اين اداره در اجرای آموزش های منجر به اشتغال پايدار و مولد استفاده نمايند.

پور مجاهد بیان کرد:پایه و اساس ایجاد اشتغال پایدارآموزش و مهارت آموزی است..

  وي اظهار داشت:مهارت‌ها و آموزش‌هاي افراد بايد با ظرفيت استان عموميت يابد.‌

وهب مختاران، مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در این جلسه اولین راهکار تولید و مانع زدایی را تربیت نیروی ماهر دانست و افزود : ارائه آموزش به نیروهای تازه کار از  اهداف‌ مهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای توسعه و شکوفایی مهارتی کشور است.

مختاران  یکی از مزیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای را استفاده از کارآفرینان برتر در کارگاههای آموزشی مطرح ساخت  و افزود:آموزش های مهارتی در این کارگاهها به صورت آموزشی -0 تولیدی می باشد.

وی همچنین از آموزش رشته های جدید و متناسب با نیاز بازار کار سخن گفت وافزود:برنامه ریزی آموزش های مهارتی  بر اساس تقاضا و ایجاد اشتغال می باشد.