شناسه خبر :958

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان از کارگاههای آموزشی زندان مرکزی

پنجشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به همراه مسئولین ستادی این اداره کل از  کارگاههای آموزشی مستقر در زندان مرکزی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بازدید از کارگاههای آموزشی زندان مرکزی گفت:در راستای مهارت افزایی و توانمند سازی زندانیان ،آموزش های مهارتی به این قشر می تواند منجر به بهره مندی و ایجاد اشتغال شود.

وی ارائه آموزشهای مهارتی به زندانیان  و کمک به وضعیت بهبود آنان در بازگشت به جامعه  و تامین اقتصاد را امری ضروری دانست و افزود:مهارت آموزی نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

در ادامه ذوالفعلی نژاد مدیر کل زندانهای استان همدان گفت:آموزش های مهارتی در محیط واقعی کار اثری زودبازده و منجر به اشتغال دارد که از موثرترین روش های آموزشی است.