شناسه خبر :356

راهنمای آزمون آنلاین

پنجشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۸

اطلاع رسانی

داوطلبین گرامی با توجه به برگزاری آزمونهای آنلاین و جمع آوری آزمونهای کاغذی خواهشمند است از این محل راهنمای تصویری را دانلود وقبل از مراجعه جهت آزمون مراحل یاد شده را به صورت کامل فرا گیرید.قبلا از همکاری و حسن توجه جناب عالی کمال تشکر را داریم