شناسه خبر :185

بخشنامه ها و دستورالعملها

دوشنبه, ۷ شهريور ۱۴۰۱

لینک دانلود

شرح

دریافت فایل

فرایندهای اجرایی آزمون کارآموزان سازمان آموزش و پرورش استثنایی               

دریافت فایل

لیست تطبیق محتوای استانداردهای مهارت (بروز رسانی: 95/08/17)

دریافت فایل

دستورالعمل تمدید گواهینامه یا صدور المثنی

دریافت فایل

دستورالعمل شرح وظایف کلیدی عوامل آزمونی استان ها

دریافت فایل

لیست تطبیق محتوای استانداردهای مهارت (بروز رسانی: 94/11/27)

دریافت فایل

لیست تطبیق محتوای استانداردهای مهارت (بروز رسانی: 94/06/23 )

دریافت فایل

کلیات اصول اجرایی آزمون های کتبی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دریافت فایل

دستور العمل صدور تاییدیه اصالت گواهی نامه

 دریافت فایل

دستور العمل تشکیل قطب های اجرایی غنی سازی بانک سوال ملی

 دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی دوره های آموزش مساله محور

دریافت فایل

دستورالعمل برگزاری آزمون های الکترونیکی

 دریافت فایل

شیوه نامه اجرای آزمون ها با مشارکت آموزشگاه های آزاد و تشکل های مربوطه

 دریافت فایل

دستورالعمل نحوه ی ارزشیابی استانداردهای ویژه افراد با نیازهای خاص

رجوع به صفحه

تغییر مراحل تمدید و تعویض گواهینامه ها

رجوع به صفحه

فلوچارت (روند نما) فرایند صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد

رجوع به صفحه

فرم جدید تعهدنامه جهت تاسیس آموزشگاههای آزاد

رجوع به صفحه

فرایند استاندارد

رجوع به صفحه

راهنمای آزمون آنلاین