شناسه خبر :72

دانلودها

سه شنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۷

·         

 

دانلود جزعی آموزشگاههای آزاد

** دانلود فرمهای مشوق **

 

1-آمار کارآموزی یک سوم دوره

2-بازرسی

3-دفتر ثبت نتایج- دفتر آمار

4-فرم بازدید مکان

5-فرم بازدید تجهیزات

6-فرم خلاصه پرونده

7-فرمهای مورد نیاز

8-قرارداد کارآموز

9-موارد نصب در تابلو اعلانات

10-پرسشنامه اعتبارسنجی

11-تاسیس

12- شرایط جدید تاسیس

13-دریافت مدارک مدیریت

14-مراحل و مدارک ابلاغ مربیگری

17- فرم آزمون عملی مجدد