شناسه خبر :587

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در جلسه کارگروه اجتماعی: درراستای کاهش آسیب های اجتماعی، ۵۵۰۰ نفر آموزش های مهارتی دیدند.

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

جلسه کارگروه اجتماعی استان در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی  در استانداری تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان معاون سیاسی امنیتی استانداری ،مدیر کل دفتر امور اجتماعی استان ،مدیر کل امور بانوان و امور خانواده و سایر مدیران دستگاههای مرتبط در این کارگروه حاضر شدند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان با اشاره به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در کاهش آسیب های اجتماعی گفت:در امر آموزش های مهارتی حاشیه ی شهرها و روستاها مد نظر قرار گیرند.

مصطفی آزاد بخت بیان داشت:تاثیر گذاری و استمرار اشتغال بخصوص در مورد زنان سرپرست خانوار را سرلوحه خویش بدانیم.

در ادامه مدیر کل دفتر امور اجتماعی استان همدان افزود: بستر سازی و تأثیر اشتغال برای گروههای آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار در کاهش آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ضمن تبریک قبولی طاعات در ماه مبارک گفت: درراستای کاهش آسیب های اجتماعی، سال گذشته ۵۵۰۰ نفر آموزش های مهارتی را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای گذراندند.

وهب مختاران بیان داشت: فعالیت کارگاه‌های فنی و حرفه ای در حوزه بازار محور و ایجاد اشتغال می باشد..

مختاران با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای  یکی از ازمینه های ایجاد اشتغال در جامعه می باشد گفت: با نهایت توان سعی در برگزاری کارگاههای آموزشی -تولیدی هستیم