شناسه خبر :449

ضوابط ودستورالعمل جدید نحوه تشکیل واداره آموزشگاههای آزاد

سه شنبه, ۱۸ تير ۱۳۹۸

 

 

 

مخاطبین گرامی و متقاضایان تشکیل آموزشگاههای آزاد استان می توانند از این محل آیین نامه اجرایی تشکیل و مدیریت آموزشگاههای آزاد را دانلود نمایند.