امروز : سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ آمار بازدید از سایت : ۱۲۱۶۹۶۱ بروز شده در : دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

بیش از 1200 نفر در شهرستان نهاوند آموزش های مهارتی فراگرفتند.

ازابتدای سال جاری تا کنون 1207 تن از شهروندان نهاوندی در کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان احداله ترکمان رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه 1207 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند گفت:تعداد 729 نفر از آمار فوق را آقایان و 478 نفر را بانوان تشکیل دادند. ترکمان از حضور 311 نفر در کارگاه های ثابت شهری خبر داد و بیان داشت: افراد شرکت کننده در کارگاه های روستایی 96 نفر می باشد. وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش در صنایع 72 نفر شرکت کردند اظهار داشت: 17  نفر از عشایر نیز موفق به گذراندن دوره های مهارتی شدند. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران نهاوند از آموزش مهارتی به 41 سرباز خبر داد و  تصریح کرد:در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به 100 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. احداله ترکمان افراد آموزش دیده در کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار را 63 نفر برشمرد و خاطر نشان ساخت: 29 نفر نیز در کارگاههای سیار شهری آموزش های  مهارتی فراگرفتند. در ادامه مهرسیما فاطمی سرپرست مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه تا کنون 478 نفر از بانوان موفق به شرکت در کلاس های فنی و حرفه ای شدند بیان داشت: 277 خانم در کارگاه ثابت شهری آموزش دیدند. فاطمی آموزش  دیدگان در کارگاه های روستایی را 82 نفر عنوان کرد و یادآور شد:در کلاس های آموزش در صنایع 51 نفر شرکت کردند. وی از حضور 45 خانم در کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار خبر داد و بیان داشت: آموزش های مهارتی به 15 نفر از بانوان عشایر ارائه شد. سرپرست مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوندگفت:در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به 13 نفر آموزش داده شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۶
ادامه مطلب

1448 نفر در شهرستان رزن آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

از ابتدای سالجاری تا کنون 1448 نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن آموزش های مهارتی دیدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان لیلا مرادی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن با اعلام این خبر افزود:  872 تن از آموزش دیدگان را آقا و 576 نفر را  بانوان تشکیل دادند. مرادی با اشاره به اینکه 432 نفر در کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی آموزش دیدند بیان داشت:در کارگاه ثابت شهری به 493 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. وی افراد آموزش دیده در کارگاههای روستایی را 308 نفر برشمرد و اظهار داشت:در کارگاه سیار شهری 16 نفر آموزش دیدند. لیلا مرادی از آموزش 77 نفری در پادگان ها سخن گفت و خاطر نشان کرد:در کارگاههای  عشایری این شهرستان  به 65 نفر آموزش داده شد. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن افراد آموزش دیده در کارگاههای آموزش در صنایع را 27 نفر عنوان کرد و یادآور شد:در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی 30 نفر آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۴
ادامه مطلب

1455 نفر در شهرستان بهار آموزش های مهارتی فرا گرفتند

از ابتدای سال جاری تا کنون به  1455 نفر مهارت های فنی و حرفه ای در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار آموزش داده شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان فرهاد اکبری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار با اعلام این خبر افزود:1021 نفر از آموزش دیدگان را آقا و 434 نفر را بانوان تشکیل دادند. اکبری با اشاره به اینکه 179 نفر در پادگان ها آموزش های مهارتی دیدند گفت:به 103 تن در سکونتگاهای غیر رسمی و کاهش آسیب های اجتماعی آموزش های مهارتی داده شد. وی آموزش دیدگان در کارگاهای ثابت شهری را 594 نفر برشمرد و اظهار داشت: در کارگاههای روستای نیز 170 نفر از دوره های مهارتی برخوردار شدند. ریسس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار افراد آموزش دیده در کارگاه سیار شهری را 29 نفر اعلام داشت و یادآور شد: 123 نفر در حوزه آموزش در صنایع مهارت فراگرفتند. فرهاد اکبری از آموزش 188 نفر در کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی خبر داد و بیان داشت: در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاروه شغلی به 69 نفر آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱
ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و آموزش و پرورش منعقد شد

در راستای تحقق نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفه ای و قانون حمایت از حقوق معلولین تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان همدان(آموزش استثنایی) منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان این تفاهم نامه به منظور ارتقای تو.انمندی و افزایش مهارت دانش آموزان با نیازهای ویژه  به عنوان گروه هدف و بهره مندی مستمر از ظرفیت های موجود بسته شد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه نیاز سنجی از اهداف مهم تفاهم نامه ی مذکور می باشدگفت:برنامه ریزی ،سازمان دهی و اجرای دوره های آموزشی و مهارتی وارزشیابی حوزه مربوطه از مهم ترین هدف های این تفاهم نامه می باشد. وهب مختاران تدوین و بازنگری استانداردهای شغل را از  دیگر اهداف تفام نامه دانست و بیان داشت:فرهنگ سازی آموزش های مهارتی در حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه مد نظر می باشد. وی انجام  بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان در برابر حوادث حین آموزش را جزو تعهدات این اداره کل خواند و اظهار داشت: همکاری در تهیه و تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی نیز از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای می باشد. این مقام مسئول از تهیه سوالات کتبی و پروژه های عملی مربوط به استانداردهای شغل/شایستگی خبرداد و تصریح کرد:برگزاری آزمون های مربوطه بر اساس دستورالعمل ها و مقررات سازمان از دیگر تعهدات این اداره کل می باشد. محمد پورداود مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به همکاری و تعامل خوب با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در راستای آموزش های مهارتی گفت:معرفی کارشناسان و متخصصان صاحب تجربه به سازمان جهت عضویت در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای شغل بر اساس دستورالعمل ها و قوانین آموزشی سازمان از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد. پورداود به منظور ایجاد  هماهنگی در اجرا، از معرفی دوره های آموزشی سازمان به دانش آموزان  با نیازهای ویژه سخن گفت و بیان داشت:افراد متخصص جهت طراحی و ممیزی سوالات ،آزمون های عملی با رعایت ضوابط و مقررات معرفی می گردند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
ادامه مطلب

153 دوره آموزش های مهارتی درشهرستان اسدآباد برگزار شد.

از ابتدای سال جاری تا کنون 153 دوره آموزش های مهارتی درمراکز برادران و خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسد آباد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان محمود خزایی رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد با اعلام این خبر افزود:  747 نفر در مرکز برادران این شهرستان آموزش های مهارتی را فراگرفتند. خزایی با اشاره به اینکه آموزش در کارگاههای ثابت و سیار  شهری 185 نفر بود ، بیان داشت: آموزش های مهارتی به 183 نفر از ساکنین مناطق روستایی ارائه شد. وی از آموزش مهارت به 62 نفر از شاغلین بنگاههای اقتصادی سخن گفت و اظهار داشت: تعداد 68 نفر از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی موفق به دریافت آموزش های فنی و حرفه ای شدند. رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد  داشن آموزان مهارت دیده را 104 نفر عنو.ان کرد و یادآور شد: در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیز 57 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. این مقام مسئو.ل ارائه آموزش های مهارتی به نیروهای مسلح را 41 نفر مطرح ساخت و ادامه داد: 22 نفر از عشایر نیز از ابتدای سال جاری تا کنون آموزش های مهارتی را فراگرفتند. خزایی با اشاره به اینکه آموزش به مشمولان بیمه بیکاری 8 نفر بوده است، بیان داشت: 17 نفز ار توانیابان این شهر نیز از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. در ادامه فرحناز سهرابی ، رییس مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه 582 نفر در سالجاری آموزش های مهارتی دیده اند گفت:  به 437 نفر در مراکز ثابت شهری آموزش های مهارتی ارائه شد. سهرابی ارائه آموزش های مهارتی در روستا را 41 نفر عنوان کرد و افزود:  83  نفر آموزش کار در محیط واقعی کار را فراگرفتند رییس مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد گفت: در کارگاه سیار شهری نیز به 21 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ادامه مطلب

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان : شما فنی و حرفه ای ها پایه ریز اشتغال هستید.

در نشست صمیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و پرسنل مراکز برادران و خواهران تویسرکان ، ارزش وجودی سازمان فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار بررسی گردید. وهب مختاران با اشاره به اینکه جامعه به شدت نیازمند ایجاد اشتغال هست گفت:هر توسعه و پیشرفتی نیازمند آموزش و مهارت است. مختاران  اهمیت فعالیت های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال را  ارزنده شمرد و بیان داشت : امروز باید کشور را به یک کارگاه تولیدی بزرگ تبدیل کنیم. در خاتمه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به بررسی  پیشنهادات و مسائل روزمره ی همکاران شهرستان تویسرکان پرداخت و در پایان  از کارگاههای این شهرستان بازدید کرد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
ادامه مطلب

797 نفر در تویسرکان آموزش های مهارتی فراگرفتند

 رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان تویسرکان گفت: ۷۹۷ نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در این مرکز آموزش‌های مهارتی را در قالب ۱۸۵ هزار و ۴۶۴ نفر ساعت روز فرا گرفتند.  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان رضا حکمتی رییس مرکز برادران تویسرکان اظهار داشت: از این تعداد ۲۷۷ نفر در کارگاه‌های ثابت شهری این شهرستان آموزش دیدند. وی از ارائه آموزش به ۱۵۶ نفر در کارگاه روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۲ نفر موفق به گذراندن دوره های آموزش در صنایع شدند. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان تویسرکان از حضور ۹۲ نفر در کارگاه زندان خبر داد و افزود: در پادگان‌ها نیز ۸۳ نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. حکمتی، افراد آموزش دیده محیط کار واقعی را ۱۰۸ نفر عنوان کرد و گفت: در مراکز درمانی زیر پوشش بهزیستی شهرستان تویسرکان به ۱۸ نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران تویسرکان نیز در این باره گفت: امسال ۲۵۲ نفر در مراکز ثابت آموزش دیدند و ۴۹ نفر نیز در کارگاه‌های روستایی از آموزش مهارتی برخوردار شدند. سحر حیدری ارائه آموزش محیط کار واقعی را در قالب ۶ هزار و ۸۹۴ نفر ساعت عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۱ نفر در این حوزه تاکنون آموزش دیده‌اند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ادامه مطلب

مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی استان همدان آغاز به‌کار کرد

مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار اداره ‌کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با هدف توسعه اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان و حمایت از صاحبان ایده فعالیت خود را آغاز کرد.  مسئول مرکز آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اعلام این خبرگفت: این مرکز شامل واحدهای مختلف برای ارائه خدمات آموزشی و مشاوره است که در راستای هم افزایی هرچه بیشتر نهادها و ارگان های مرتبط در امر آموزش و اشتغال و همچنین حمایت و هدایت کار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک شهرستان مریانج همدان فعالیت خود را آغاز کرده است. وی، مشمولان طرح کارآفرینی مهارت بنیان، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ایده های استارتاپی، مدیران و صاحبان کسب و کارها، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی و عموم افراد علاقه مند به کسب و کار اعم از نوپا و سنتی را جامعه هدف این مرکز آموزشی دانست. مسئول مرکز آموزش تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ادامه داد: ، این مرکز در حال حاضر ۱۰ دوره آموزشی برگزار می‌کند که از آن جمله می توان به رشته های کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان، راه اندازی کسب و کارها به روش line، راه اندازی کسب و کار نوآورانه ، مدیریت ارشد کسب و کار MBA ، مدیریت کسب و کار الکترونیکی و مهارت‌های کارآفرینی اشاره کرد. آروانه، هدف اصلی مرکز را توسعه اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان و پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشتغال پایدار از طریق بسترسازی برای ایجاد کسب و کارها برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی مرکز، برگزاری رویدادهایی است که با حمایت همه جانبه، صاحبان ایده و تیم های استارتاپی را در راستای رسیدن به اهداف کارآفرینانه یاری رساند. وی با اشاره به اینکه کارآفرینی نقشی اساسی در توسعه فناوری و ایجاد توانمندی‌های کشورها داشته و یکی از پیامدهای آن اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی است، عنوان کرد: تحولات بازار کار موجب شده برخی از کسب و کارهای سنتی از بین برود و این کارآفرینان پیشرو هستند که با حرکت جدید می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.  

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
ادامه مطلب

شورای هماهنگی توسعه پایدار شهرستان فامنین برگزار شد .

✅ شورای هماهنگی توسعه پایدار شهرستان فامنین برگزار شد . در این جلسه که با حضور رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، امام جمعه و فرماندار شهرستان فامنین ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و تعدادی از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان برگزار شد روند اجرایی و مقدمات آغاز بکار پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت . نماینده مردم شریف شهرستان های همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت : افتتاح این مرکز ، گام موثری در بهبود فضای کسب و کار منطقه و ارتقاء سطح دانش فنی شاغلین شهرستان فامنین خواهد بود . حمیدرضا حاجی بابایی افزود :  این پروژه آموزشی با توقف چند ساله ، به همت مدیرکل جوان این مجموعه آماده بهره برداری شده است . در ادامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان نیز به ارائه گزارشی از روند اجرایی ، ساخت و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فامنین پرداخت . در ادامه تمامی اعضای شورای هماهنگی توسعه شهرستان فامنین ، از روند رو به اتمام این پروژه آموزشی بازید کردند .   ⁩ روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
ادامه مطلب

بیش از هشتصد نفر در سکونتگاههای غیر رسمی آموزش های مهارتی دیدند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خبر داد: بیش از هشتصد نفر در سکونتگاههای غیر رسمی آموزش های مهارتی دیدند در راستای خدمت رسانی به اقشار کمتر برخوردار و کاهش آسیب های اجتماعی  78 دوره برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان  با اعلام این خبر افزود:در حوزه ی آسیب دیدگان اجتماعی 155 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. مختاران با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی به آسیب دیدگان اجتماعی در 14 دوره برگزار شد بیان داشت:در قالب 9 دوره نیز 72 نفر از عزیزان دارای معلولیت از آموزش های مهارتی استفاده کردند.  وی همچنین از آموزش بانوان سرپرست خانوار سخن گفت و اظهار داشت: 389نفر در طی 34 دوره آموزش های مهارتی را فراگرفتند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در خصوص آموزش ساکنین سکونتگاههای غیر رسمی نیز گفت:266 نفر در 21 دوره از  آموزش های مهارتی برخوردار شدند. وهب مختاران اظهار داشت: در مجموع طی 9 ماه سالجاری به تعداد 882 نفر در این حوزه ها آموزش ارائه شده است.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
ادامه مطلب

در استان همدان انجام شد: کارگروه اشتغال سربازان وظیفه

کارگروه استانی مهارت آموزی به سربازان وظیفه در سالن شهدای استانداری در راستای اشتغال کادر وظیفه نیروهای مسلح تشکیل شد. به گزارش  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان کارگروه اشتغال سربازان وظیفه با حضور یگان های نظامی و سایر دستگاههای مرتبط در خصوص تبیین و ارزیابی آموزش های مهارتی مورد نیاز برگزار شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان با عرض تسلیت بمناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت:با همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط  نسبت به تهیه ساختاری در خصوص آموزش های متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه برگزار شود. ظاهر پور مجاهد با اشاره به اینکه سربازان با گذراندن دوره های مهارتی می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند گفت:دست به کار شدن یک نفر نجات یک خانواده را دربر خواهد داشت. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گفت:زمان خدمت مقدس سربازی فرصت مناسب جهت افزایش مهارت برای این عزیزان می باشد. وهب مختاران با اشاره به ورود سازمان ها و ارگان هایی که مجوز برگزاری آموزش های مهارتی را دارند بیان داشت:تنها سازمان ارایه دهنده گواهینامه با کد بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.  مختاران با بیان اینکه دوره های مهارت آموزی متناسب بانیاز جامعه و بازار کسب و کار برگزار می گردد گفت:کادر وظیفه نیروهای مسلح بعد از طی کردن دوره های مهارتی با اعتماد بنفس بالا دارای کسب و کار خواهند شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
ادامه مطلب

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خبرداد: 19 هزار 396 نفر در آزمون های مهارتی شرکت کردند

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت : در 9 ماه سال جاری  تعداد 19 هزار و 396 نفر در آزمون های مهارتی این اداره کل شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران با اشاره به اینکه تعداد 13 هزار و 336 نفر از این شرکت کنندگان را آقایان تشکیل می دادند بیان داشت:هفت هزار و  902نفر در آزمون های آنلاین حاضر شدند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان درصد قبولی در آزمون های آنلاین را 69  درصد برشمرد و افزود:در آزمون های هماهنگ نیز چهار هزار و 695 نفر به رقابت پرداختند که 51 درصد به نمره حد نصاب دست یافتند. مختاران با اشاره به اینکه در آزمون های صنعت ساختمان نیز آمار قبولی به 92 در صد رسید بیان داشت:در آزمون ادواری درصد قبولی 79 درصد می باشد. وی تعداد کل قبول شدگان را 13 هزار و 993 نفر دانست و اظهار داشت :آمار قبولی افراد شرکت کننده در آزمون های مهارتی این استان 72 درصد می باشد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۷
ادامه مطلب

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان انجام گرفت: آیین رونمایی از کتاب شنیداری راه ستاره ها

 آیین رو نمایی از کتاب شنیداری راه ستاره ها ،کاری توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با مشارکت صدا و سیما و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در آیین رو نمایی از کتاب شنیداری راه ستاره ها خانواده معظم شهید مدافع وطن محمد غفاری، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مدیران صدا و سیما، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان و سایر اعضای تیم جمع آوری و نشر کتاب حضور داشتند. بنابر این گزارش کتاب شنیداری راه ستاره ها جمع آوری زندگینامه و خاطرات شهید مدافع وطن محمد غفاری است. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان  ضمن عرض خیر مقدم و درود بر شهدای اسلامی و روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)گفت:امیدواریم با قرار دادن شهدا به عنوان الگو بتوانیم در این راه قدم برداریم. وهب مختاران تربیت چنین فرزندانی را رسالتی بزرگ و معنوی عنوان کرد و بیان داشت:راه شهدا باید بین نسل جوان و جامعه زنده نگه داشته شود. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار داشت: از خاتواده شهید غفاری تقدیر و تشکر دارم که اجازه دادند این بزم معنوی اجرا شود. سردار ظفری همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان بیان داشت از تمام کسانی که با درایت و شجاعت وارد این میدان شدند و با عشق و دلدادگی این کتاب شنیداری را جمع آوری کردند نهایت تشکر را دارم. در خاتمه این آیین ،کتاب شنیداری راه ستاره ها به دستان والدین شهید محمد غفاری رونمایی شد. شایان ذکر است شهید محمد غفاری ،دانشجوی رشته دندانپزشکی بود که در طی درگیری با منافقین کوردل ،به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳
ادامه مطلب

جلسه راه اندازی مرکز نوآوری و کسب وکارهای فنی و حرفه ای جلسه راه اندازی مرکز نوآوری و کسب وکارهای فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در جلسه مذکور مدیر کل ،مسئولین ستادی ،کارشناسان و مربیان این اداره کل حضور یافتند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به نقش مهم فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار گفت :هر کسب و کاری برکاتی مثل رشد ،افزایش سرمایه ، توسعه اقتصادی و .. دارد وهب مختاران نقش دولت و  تسهیلات دهندگان در بهبود فضای کسب و کار را مهم تلقی کرد و بیان داشت :بدون شک توسعه اقتصادی با کلمه کارآفرینی گره خورده است . مختاران با بیان اینکه یک مرکز در جهت کارآفرینی  و کسب و کار ایجاد شده‌اظهار داشت :این مرکز متفاوت به عنوان موتور مولد در اشتغال می تواند تاثیر گذار باشد. وی با اشاره به اینکه دستگاه آموزش دهنده باید آموزش پذیر هم باشد گفت :با همفکری و هم افزایی می توان از کسب و کارها در جهت ایجاد اشتغال و جلوگیری از هدر رفت منابع در جامعه حمایت کرد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان نقش مرکز  نوآوری در افزایش هوش ،کشف استعدادها و مشخص کردن مسیر دانست و افزود :با تمرکز بر روی پژوهش های قبل ،در راستای بهبود و اثر بخشی به کسب و کارها می توانیم گام های موثری برداریم.   شایان ذکر است در خاتمه ی این جلسه از مربیان برتر تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱
ادامه مطلب

هدف اصلی مهارت آموزی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ایجاد فرصت های شغلی است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان گفت: سازمان آموزش  فنی و حرفه ای با راه اندازی رشته‌های متناسب با جغرافیای شهر و بازار کار، در کنار مهارت آموزی نقش مهمی را در ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار به عنوان یک هدف و اولویت اصلی ایفا می‌کند.   به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان  «وهب مختاران»  در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان همدان، با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در اشتغالزایی افراد جویای کار دارد، افزود: با راه اندازی ۲۰ رشته متناسب با بازار کار در کارگاه تولیدی و واگذاری به کارآفرینان و تعهد آموزشی برای آنها، مهارت آموزان با فضای کسب و کار در کنار تولید آشنا می‌شوند.   وی ادامه داد: اکثر کارآموزان با مهارت آموزی و کار در منزل در زمینه های مختلف مانند سفال، پوشاک و چرم، محصولات خود را به کارآفرین پشتیبان عرضه می‌کنند.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، عملکرد و جایگاه فنی حرفه ای در استان را در همه دوره ها  مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با افتتاح مرکز تخصصی گردشگری غرب کشور در سال گذشته، ضمن عقد قرارداد با شرکت های خارجی در زمینه توسعه و رونق فعالیت های گردشگری، از استان‌های همجوار توانمندتر و مجهزتر شدیم.   مختاران، آموزشهای فنی و حرفه ای را زمینه ساز ایجاد اشتغال دانست و گفت: سازمان در حمایت از زنان سرپرست خانوار و معتادان بهبود یافته، کاهش آسیب‌های اجتماعی، مباحث دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان، هماهنگی با پارک علمی و فناوری و مرکز تحقیقات کسب و کار، فعالیت جدی و نقش آفرینی موثری دارد.   وی با اشاره به آموزش‌های فنی و حرفه ای در زندان‌ و پادگان‌ها نیز گفت: در راستای طرح هر سرباز یک مهارت، از سال ۱۴۰۱ کارت پایان خدمت بدون کارت مهارت صادر نمی‌شود و هر سرباز قبل از اتمام خدمت سربازی لزوما باید در یک زمینه مهارت کسب کرده است.   وی داشتن مهارت فنی و حرفه ای را لازمه پرداخت تسهیلات در دستگاه‌های خدمات رسان و حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد عنوان کرد و یادآور شد: اشتغالی که نهادهای حمایتی ایجاد می کنند بر پایه مهارتی است که از مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کرده اند.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از تاسیس کارگاه‌های تخصصی در شرکت گاز و برقنیز  خبر داد و افزود: کارگاهی در همدان با حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه تاسیس شده که به پیمانکاران اداره گاز آموزش‌های فنی در زمینه اجرای پروژه های مربوطه را ارائه می‌دهد.   مختاران اظهار داشت: آموزش رشته کار و دانش و ایران مهارت در مدارس آموزش و پرورش مقطع متوسطه نیز بر عهده سازمان فنی و حرفه ای است.   وی با بیان اینکه در رشته های جدید مانند آشپزی و قهوه، کارگاه‌های خوبی تجهیز شده که جزو مزیت‌های استان همدان است، افزود: سال گذشته کارگاه اختصاصی مبل و منبت بانوان در شهرستان ملایر مورد توجه بازرسان جهانی قرار گرفت.   این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفه ای به دنبال ایجاد رشته های جدید مانند کارگاه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است، افزود: در این راستا کارگاه های مناسبی تجهیز شده که در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در شهر همدان آماده عقد قرارداد با دانشگاه‌ها هستیم.   مختاران با بیان اینکه این سازمان به دنبال آموزش و صدور مدرک نیست، عنوان کرد: راه اندازی کارگاه های آموزش‌های فنی و مهارتی در بخش کشاورزی به ویژه بسته بندی محصول گردو در مرکز فنی حرفه ای شهرستان تویسرکان در دستور کار قرار دارد که بخش عمده ای از کار نیز انجام شده است.   وی با اشاره به اینکه آموزشهای فنی حرفه ای نمیتواند تئوری باشد، اظهار داشت: با هماهنگی صدا و سیما  محتوا سازی الکترونیکی صورت گرفته زیرا تا زمانی که مهارت آموز با دستان خودش تجربه نکند و هماهنگی بین ذهن و دست ایجاد نشود، آموزش پایدار نیست در این راستا با توجه به متراژ بالای کارگاه ها با رعایت پروتکلهای بهداشتی و ظرفیت حداقل توانستیم در مهارت آموزی در عصر کرونا موفق عمل کنیم.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از تاسیس هنرستان کار و دانش نان و شیرینی و شکلات در استان همدان خبر داد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته همدان دومین استان کشور است که در سال آینده در این مهارت فعالیت می‌کند.   مختاران عنوان کرد: مرکز آموزشی مجهز خواهران و برادران در فامنین با زیر بنای ۱۵۰۰ متر، تا پایان سال افتتاح می‌شود.    وی اعلام کرد: امسال با توجه به شیوع کرونا،…

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
ادامه مطلب

نهمین جلسه هیأت نظارت آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان همدان در سالجاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، جلسه هیأت نظارت بر آموزشگاه ‌های فنی و حرفه ای آزاد با حضور مدیرکل، معاونین، مسئولین ستادی اداره کل، رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد  استان و اعضای هیات نظارت بر آموزشگاه ها برگزار گردید. بنابراین گزارش در این جلسه پروانه تاسیس 4 آموزشگاه  جدید بعد از ارزیابی مورد تایید قرار گرفت. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت مجازی آموزشگاههای آزاد گفت:با توجه به شیوع ویروس کرونا فرصتی پیش آمد تا مربیان توانمند سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به صورت آنلاین به امر آموزش بپردازند. وهب مختاران آموزشگاههای آزاد را همچون بال های سازمان دانست و افزود: با تعامل و همکاری آموزشگاههای آزاد می توان بهترین آموزش ها را به شیوه های نوین به مهارت آموزان ارائه کرد. شایان ذکر است، در این جلسه اعضای هیات نظارت در خصوص صدور و  تمدید ابلاغ مدیریت، صدور ابلاغ مربیگری، تمدید پروانه تأسیس، درخواست انتقال آموزشگاه، درخواست تعیین نام، درخواست مرخصی، درخواست ایجاد شعبه و  افزایش و حذف برخی رشته ها بحث و گفتگو کردند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
ادامه مطلب

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار شد: کمیته مدیریت عملکرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان این کمیته با هدف تحلیل عملکرد  سال 98 بر اساس گزارش ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. این گزارش می افزاید : در نشست مذکور مسئولین ستادی به ارائه گزارش عملکرد سال 99 پرداختندو امتیازات مکتسبه در ارزیابی سال گذشته و همچنین تشریح برنامه های کمیته در جهت اجرای بهینه برنامه ها  و اصلاح نظام اداری را  مطرح کردند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به محور های مهم شاخص ها گفت:بررسی راهکارهای موجود در سال 99 را جهت اجرای مطلوب تعهدات مد نظر داشته باشید. وهب مختاران مستند سازی مطابق با شیوه نامه های موجود را امری ضروری دانست و افزود:با تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امیدواریم در سالجاری نیز همکاران این مجموعه بتوانند همچون 4 سال گذشته افتخارات ارزنده ای را به ارمغان بیاورند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
ادامه مطلب

آموزش‌های مهارتی در قالب ۱۸ کارگاه برای دانشجویان همدانی ارائه شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به محدودیت‌های کرونایی، آموزش‌های مهارتی در قالب ۱۸ کارگاه آموزشی برای دانشجویان شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر ارائه شده است. وهب مختاران گفت: ۴۱۷ نفر دوره در قالب این کارگاه های آموزشی در دانشگاه‌های این استان، از آموزش های مهارتی این اداره کل بهره‌مند شدند. وی اضافه کرد: ارائه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها و برای دانشجویان به منظور تسهیل شرایط آنها برای ورود بهتر به بازارکار، در اولویت برنامه‌های کاری این اداره‌کل است. این مقام مسئول، تلفیق دانش و مهارت را با یکدیگر در مسیر اشتغالزایی مولد و پایدار، بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه سال جاری، دانشجویان دختر و پسر در شهرستان‌های همدان، بهار و ملایر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده و سایر شهرستان ها نیز در برنامه کاری این اداره کل قرار دارند. وی رشته‌های تعمیرکار اتومبیل‌های گازسوز، سرویس و نگهداری خودرو ، کمک متصدی متره و برآورد، کارآفرینی با رویکرد kab، پنوماتیک صنعتی، کنترل کیفیت گیاهان دارویی و آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی را از رشته‌های آموزش داده شده به دانشجویان عنوان کرد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان یادآور شد: مهارت سبب می‌شود افراد سریع وارد بازار کار شده و به اشتغال برسند اما بخش زیادی از جویندگان کار بدون مهارت هستند و نمی‌توانند در بازار کار حضور داشته باشند. وهب مختاران از تمامی دانشجویان استان خواست برای تضمین آینده شغلی و تسهیل در فرایند ورود به بازارکار، از آموزش‌های مهارتی این اداره کل استفاده لازم را ببرند. وی عنوان کرد: برخی دانشجویان برای ورود به بازار کار تجربه کافی ندارند که یادگیری آموزش‌های فنی، مهارتی و توانمندسازی آنان زمینه حضور آنان را در بازار کارفراهم می‌کند. این مقام مسوول، رفع بیکاری جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی را نیازمند ترویج و گسترش فرهنگ مهارت آموزی دانست و افزود: از این رو ترویج فرهنگ فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه ضرورت دارد. مختاران با اشاره به اینکه فقط داشتن مدرک موجب ورود به بازار کار و اشتغال نمی‌شود و فرهنگ مدرک‌گرایی جای خود را به افزایش دانش فنی و مهارتی بدهد، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ کارآفرینی و تولید به ویژه در جوانان از مزیت‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، چرا که آشنا نبودن با مهارت‌های عملی و فنی، مانع جذب دانش‌آموختگان شده‌ است. وی از فعالیت ۱۸ مرکز ثابت و چهار شعبه در بخش آموزش‌های فنی و حرفه ای دولتی استان همدان خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون در مجموع ۱۹۸ آموزشگاه خصوصی، ۱۲۹ آموزشگاه ویژه دختران، ۲۳ آموزشگاه پسران و ۴۶ آموزشگاه دومنظوره در سطح استان همدان مشغول فعالیت در برگزاری دوره های آموزشی مرتبط هستند.  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی، در گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست جشنواره شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
ادامه مطلب

برگزاری وبینار ٰ مسیر شغلی کارآفرینی ٰ

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت : وبینار آموزشی  ٰ مسیر شغلی کارآفرینی ٰ  باهدف آشناسازی و شرح مفاهیم بنیادین کارآفرینی و توانمندسازی مراکز آموزشی در هدایت شغلی مهارت آموزان ، راهنمایی و مشاوره کارآمد برای صاحبان ایده های کارآفرینانه و تشریح اهداف و رسالت های مرکز تخصصی کارآفرینی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار شد .   وهب مختاران با اعلام این خبر افزود : این وبینار با حضور آنلاین ۳۵ نفر از  معاونین ، مسئولین ستادی ، روسای مراکز و همچنین مسئولین مشاوره کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان برگزار گردید .   این مقام مسئول ،  برگزاری رویداد استارتاپی با حضور کارآفرینان ، اساتید و صاحبان ایده های استارتاپی با مشارکت پارک علم و فناوری ، مراکز رشد و دانشگاههای استان همدان را از برنامه های آتی این اداره کل برشمرد .   قابل ذکر است مدرس این وبینار آموزشی ، فاطمه آروانه مربی کارآفرینی و هدایت شغلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان بود .       ⁦⁩روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
ادامه مطلب

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد : شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی این شورا با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ،سازمان های مردم نهاد و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شد.   مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به گستردگی  و خدمات این اداره کل به متقاضیان گفت : یکی از این فعالیت ها برگزاری آموزش های مهارتی در حوزه ی  کاهش آسیب های اجتماعی است . وهب مختاران آموزش در فضای کسب و کار را مفید  دانست و افزود : باید جوانان را با آموزش های صحیح ، برای ورود به بازار کار آماده کنیم .  وی از فعالیت و حضور 30 کار آفرین برتر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد و بیان داشت : دوره های آموزشی_ تولیدی همراه با اشتغال در این کارگاهها اجرا می شود. مختاران اظهار داشت:انسان دارای مهارت از آسیب های اجتماعی به دور است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به اینکه هدف اصلی ما کاهش جرم در جامعه است گفت:‌ آموزش مهارتی یکی از راههای موثر نجات افراد از آسیب های اجتماعی است.  پژمان آذرمی حلقه مفقوده در آسیب های اجتماعی را آموزش های مهارتی دانست و افزود: امید است با مساعدت اداره کل آموزش  فنی و حرفه ای بتوانیم در حوزه ی بهبود یافتگان و عدم گرایش آنها به مواد مخدر و دیگر آسیب های اجتماعی ، تاثیر گذار باشیم .

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
ادامه مطلب

طراحی و اجرا توسط گروه پارسی کامپ

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان می باشد.