امروز : سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ آمار بازدید از سایت : ۱۲۱۷۰۲۹ بروز شده در : دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
تازه ها

بیش از 1200 نفر در شهرستان نهاوند آموزش های مهارتی فراگرفتند.

ازابتدای سال جاری تا کنون 1207 تن از شهروندان نهاوندی در کلاس های آموزشی فنی و حرفه ای شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان احداله ترکمان رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه 1207 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند گفت:تعداد 729 نفر از آمار فوق را آقایان و 478 نفر را بانوان تشکیل دادند. ترکمان از حضور 311 نفر در کارگاه های ثابت شهری خبر داد و بیان داشت: افراد شرکت کننده در کارگاه های روستایی 96 نفر می باشد. وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش در صنایع 72 نفر شرکت کردند اظهار داشت: 17  نفر از عشایر نیز موفق به گذراندن دوره های مهارتی شدند. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران نهاوند از آموزش مهارتی به 41 سرباز خبر داد و  تصریح کرد:در راستای کاهش آسیب های اجتماعی به 100 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. احداله ترکمان افراد آموزش دیده در کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار را 63 نفر برشمرد و خاطر نشان ساخت: 29 نفر نیز در کارگاههای سیار شهری آموزش های  مهارتی فراگرفتند. در ادامه مهرسیما فاطمی سرپرست مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه تا کنون 478 نفر از بانوان موفق به شرکت در کلاس های فنی و حرفه ای شدند بیان داشت: 277 خانم در کارگاه ثابت شهری آموزش دیدند. فاطمی آموزش  دیدگان در کارگاه های روستایی را 82 نفر عنوان کرد و یادآور شد:در کلاس های آموزش در صنایع 51 نفر شرکت کردند. وی از حضور 45 خانم در کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار خبر داد و بیان داشت: آموزش های مهارتی به 15 نفر از بانوان عشایر ارائه شد. سرپرست مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان نهاوندگفت:در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی به 13 نفر آموزش داده شد.

1448 نفر در شهرستان رزن آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

از ابتدای سالجاری تا کنون 1448 نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن آموزش های مهارتی دیدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان لیلا مرادی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن با اعلام این خبر افزود:  872 تن از آموزش دیدگان را آقا و 576 نفر را  بانوان تشکیل دادند. مرادی با اشاره به اینکه 432 نفر در کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی آموزش دیدند بیان داشت:در کارگاه ثابت شهری به 493 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. وی افراد آموزش دیده در کارگاههای روستایی را 308 نفر برشمرد و اظهار داشت:در کارگاه سیار شهری 16 نفر آموزش دیدند. لیلا مرادی از آموزش 77 نفری در پادگان ها سخن گفت و خاطر نشان کرد:در کارگاههای  عشایری این شهرستان  به 65 نفر آموزش داده شد. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رزن افراد آموزش دیده در کارگاههای آموزش در صنایع را 27 نفر عنوان کرد و یادآور شد:در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی 30 نفر آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند.

1455 نفر در شهرستان بهار آموزش های مهارتی فرا گرفتند

از ابتدای سال جاری تا کنون به  1455 نفر مهارت های فنی و حرفه ای در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار آموزش داده شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان فرهاد اکبری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار با اعلام این خبر افزود:1021 نفر از آموزش دیدگان را آقا و 434 نفر را بانوان تشکیل دادند. اکبری با اشاره به اینکه 179 نفر در پادگان ها آموزش های مهارتی دیدند گفت:به 103 تن در سکونتگاهای غیر رسمی و کاهش آسیب های اجتماعی آموزش های مهارتی داده شد. وی آموزش دیدگان در کارگاهای ثابت شهری را 594 نفر برشمرد و اظهار داشت: در کارگاههای روستای نیز 170 نفر از دوره های مهارتی برخوردار شدند. ریسس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار افراد آموزش دیده در کارگاه سیار شهری را 29 نفر اعلام داشت و یادآور شد: 123 نفر در حوزه آموزش در صنایع مهارت فراگرفتند. فرهاد اکبری از آموزش 188 نفر در کارگاه مهارت آموزی در محیط کار واقعی خبر داد و بیان داشت: در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاروه شغلی به 69 نفر آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شد.

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و آموزش و پرورش منعقد شد

در راستای تحقق نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفه ای و قانون حمایت از حقوق معلولین تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان همدان(آموزش استثنایی) منعقد گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان این تفاهم نامه به منظور ارتقای تو.انمندی و افزایش مهارت دانش آموزان با نیازهای ویژه  به عنوان گروه هدف و بهره مندی مستمر از ظرفیت های موجود بسته شد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه نیاز سنجی از اهداف مهم تفاهم نامه ی مذکور می باشدگفت:برنامه ریزی ،سازمان دهی و اجرای دوره های آموزشی و مهارتی وارزشیابی حوزه مربوطه از مهم ترین هدف های این تفاهم نامه می باشد. وهب مختاران تدوین و بازنگری استانداردهای شغل را از  دیگر اهداف تفام نامه دانست و بیان داشت:فرهنگ سازی آموزش های مهارتی در حوزه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه مد نظر می باشد. وی انجام  بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان در برابر حوادث حین آموزش را جزو تعهدات این اداره کل خواند و اظهار داشت: همکاری در تهیه و تامین منابع آموزشی و کمک آموزشی نیز از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای می باشد. این مقام مسئول از تهیه سوالات کتبی و پروژه های عملی مربوط به استانداردهای شغل/شایستگی خبرداد و تصریح کرد:برگزاری آزمون های مربوطه بر اساس دستورالعمل ها و مقررات سازمان از دیگر تعهدات این اداره کل می باشد. محمد پورداود مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به همکاری و تعامل خوب با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در راستای آموزش های مهارتی گفت:معرفی کارشناسان و متخصصان صاحب تجربه به سازمان جهت عضویت در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردهای شغل بر اساس دستورالعمل ها و قوانین آموزشی سازمان از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد. پورداود به منظور ایجاد  هماهنگی در اجرا، از معرفی دوره های آموزشی سازمان به دانش آموزان  با نیازهای ویژه سخن گفت و بیان داشت:افراد متخصص جهت طراحی و ممیزی سوالات ،آزمون های عملی با رعایت ضوابط و مقررات معرفی می گردند.

153 دوره آموزش های مهارتی درشهرستان اسدآباد برگزار شد.

از ابتدای سال جاری تا کنون 153 دوره آموزش های مهارتی درمراکز برادران و خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسد آباد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان محمود خزایی رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد با اعلام این خبر افزود:  747 نفر در مرکز برادران این شهرستان آموزش های مهارتی را فراگرفتند. خزایی با اشاره به اینکه آموزش در کارگاههای ثابت و سیار  شهری 185 نفر بود ، بیان داشت: آموزش های مهارتی به 183 نفر از ساکنین مناطق روستایی ارائه شد. وی از آموزش مهارت به 62 نفر از شاغلین بنگاههای اقتصادی سخن گفت و اظهار داشت: تعداد 68 نفر از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی موفق به دریافت آموزش های فنی و حرفه ای شدند. رییس مرکز برادران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد  داشن آموزان مهارت دیده را 104 نفر عنو.ان کرد و یادآور شد: در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیز 57 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. این مقام مسئو.ل ارائه آموزش های مهارتی به نیروهای مسلح را 41 نفر مطرح ساخت و ادامه داد: 22 نفر از عشایر نیز از ابتدای سال جاری تا کنون آموزش های مهارتی را فراگرفتند. خزایی با اشاره به اینکه آموزش به مشمولان بیمه بیکاری 8 نفر بوده است، بیان داشت: 17 نفز ار توانیابان این شهر نیز از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. در ادامه فرحناز سهرابی ، رییس مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه 582 نفر در سالجاری آموزش های مهارتی دیده اند گفت:  به 437 نفر در مراکز ثابت شهری آموزش های مهارتی ارائه شد. سهرابی ارائه آموزش های مهارتی در روستا را 41 نفر عنوان کرد و افزود:  83  نفر آموزش کار در محیط واقعی کار را فراگرفتند رییس مرکز خواهران آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد گفت: در کارگاه سیار شهری نیز به 21 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان : شما فنی و حرفه ای ها پایه ریز اشتغال هستید.

در نشست صمیمی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و پرسنل مراکز برادران و خواهران تویسرکان ، ارزش وجودی سازمان فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار بررسی گردید. وهب مختاران با اشاره به اینکه جامعه به شدت نیازمند ایجاد اشتغال هست گفت:هر توسعه و پیشرفتی نیازمند آموزش و مهارت است. مختاران  اهمیت فعالیت های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال را  ارزنده شمرد و بیان داشت : امروز باید کشور را به یک کارگاه تولیدی بزرگ تبدیل کنیم. در خاتمه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به بررسی  پیشنهادات و مسائل روزمره ی همکاران شهرستان تویسرکان پرداخت و در پایان  از کارگاههای این شهرستان بازدید کرد.

797 نفر در تویسرکان آموزش های مهارتی فراگرفتند

 رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان تویسرکان گفت: ۷۹۷ نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در این مرکز آموزش‌های مهارتی را در قالب ۱۸۵ هزار و ۴۶۴ نفر ساعت روز فرا گرفتند.  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان رضا حکمتی رییس مرکز برادران تویسرکان اظهار داشت: از این تعداد ۲۷۷ نفر در کارگاه‌های ثابت شهری این شهرستان آموزش دیدند. وی از ارائه آموزش به ۱۵۶ نفر در کارگاه روستایی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۲ نفر موفق به گذراندن دوره های آموزش در صنایع شدند. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان تویسرکان از حضور ۹۲ نفر در کارگاه زندان خبر داد و افزود: در پادگان‌ها نیز ۸۳ نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند. حکمتی، افراد آموزش دیده محیط کار واقعی را ۱۰۸ نفر عنوان کرد و گفت: در مراکز درمانی زیر پوشش بهزیستی شهرستان تویسرکان به ۱۸ نفر آموزش های مهارتی ارائه شد. رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران تویسرکان نیز در این باره گفت: امسال ۲۵۲ نفر در مراکز ثابت آموزش دیدند و ۴۹ نفر نیز در کارگاه‌های روستایی از آموزش مهارتی برخوردار شدند. سحر حیدری ارائه آموزش محیط کار واقعی را در قالب ۶ هزار و ۸۹۴ نفر ساعت عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۱ نفر در این حوزه تاکنون آموزش دیده‌اند.

مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی استان همدان آغاز به‌کار کرد

مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار اداره ‌کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با هدف توسعه اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان و حمایت از صاحبان ایده فعالیت خود را آغاز کرد.  مسئول مرکز آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اعلام این خبرگفت: این مرکز شامل واحدهای مختلف برای ارائه خدمات آموزشی و مشاوره است که در راستای هم افزایی هرچه بیشتر نهادها و ارگان های مرتبط در امر آموزش و اشتغال و همچنین حمایت و هدایت کار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک شهرستان مریانج همدان فعالیت خود را آغاز کرده است. وی، مشمولان طرح کارآفرینی مهارت بنیان، کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ایده های استارتاپی، مدیران و صاحبان کسب و کارها، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی و عموم افراد علاقه مند به کسب و کار اعم از نوپا و سنتی را جامعه هدف این مرکز آموزشی دانست. مسئول مرکز آموزش تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ادامه داد: ، این مرکز در حال حاضر ۱۰ دوره آموزشی برگزار می‌کند که از آن جمله می توان به رشته های کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان، راه اندازی کسب و کارها به روش line، راه اندازی کسب و کار نوآورانه ، مدیریت ارشد کسب و کار MBA ، مدیریت کسب و کار الکترونیکی و مهارت‌های کارآفرینی اشاره کرد. آروانه، هدف اصلی مرکز را توسعه اجرای طرح کارآفرینی مهارت بنیان و پرورش کارآفرینان مولد و ایجاد اشتغال پایدار از طریق بسترسازی برای ایجاد کسب و کارها برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی مرکز، برگزاری رویدادهایی است که با حمایت همه جانبه، صاحبان ایده و تیم های استارتاپی را در راستای رسیدن به اهداف کارآفرینانه یاری رساند. وی با اشاره به اینکه کارآفرینی نقشی اساسی در توسعه فناوری و ایجاد توانمندی‌های کشورها داشته و یکی از پیامدهای آن اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی است، عنوان کرد: تحولات بازار کار موجب شده برخی از کسب و کارهای سنتی از بین برود و این کارآفرینان پیشرو هستند که با حرکت جدید می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.  

در استان همدان انجام شد: کارگروه اشتغال سربازان وظیفه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

کارگروه استانی مهارت آموزی به سربازان وظیفه در سالن شهدای استانداری در راستای اشتغال کادر وظیفه نیروهای مسلح تشکیل شد.

به گزارش  روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان کارگروه اشتغال سربازان وظیفه با حضور یگان های نظامی و سایر دستگاههای مرتبط در خصوص تبیین و ارزیابی آموزش های مهارتی مورد نیاز برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان با عرض تسلیت بمناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت:با همکاری و تعامل دستگاههای ذیربط  نسبت به تهیه ساختاری در خصوص آموزش های متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه برگزار شود.

ظاهر پور مجاهد با اشاره به اینکه سربازان با گذراندن دوره های مهارتی می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند گفت:دست به کار شدن یک نفر نجات یک خانواده را دربر خواهد داشت.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ضمن عرض تسلیت بمناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گفت:زمان خدمت مقدس سربازی فرصت مناسب جهت افزایش مهارت برای این عزیزان می باشد.

وهب مختاران با اشاره به ورود سازمان ها و ارگان هایی که مجوز برگزاری آموزش های مهارتی را دارند بیان داشت:تنها سازمان ارایه دهنده گواهینامه با کد بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.

 مختاران با بیان اینکه دوره های مهارت آموزی متناسب بانیاز جامعه و بازار کسب و کار برگزار می گردد گفت:کادر وظیفه نیروهای مسلح بعد از طی کردن دوره های مهارتی با اعتماد بنفس بالا دارای کسب و کار خواهند شد.

 

طراحی و اجرا توسط گروه پارسی کامپ

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان می باشد.